"Õuesõppeklass Räpina Ühisgümnaasiumis". Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu MTÜ

Investeeringu sisu:  

Õuesõppeklassi ehitamine

Projektiga on loodud Räpina ÜG õuealale õuesõppeklass, milles asub ka liivakast. Liivakasti kasutatakse arheoloogiliste väljakaevamiste imiteerimisteks, üldteraapilisteks, rahustavateks ning loomingulisteks tegevusteks. Tegevus õuesõppeklassis aitab tõsta lasteaialaste ja kooliõpilaste keskkonnateadlikkust ja aktiivsust. Võimaldab kogukonna inimestel läbi viia loenguid ja praktilisi tegevusi. Aitab alal hoida pärimuskultuuri ja mitmekesiseid pärimustehnoloogiaid, kuivõrd õuesõppeklassi rakendatakse õppetöös erinevateks katsetöödeks

Toetuse summa: 8 820 eurot

www.yg.rapina.ee

Taotleja lugu: Õuesõppeklass Räpina Ühisgümnaasiumis