„Orava eakate päevakeskuse arendamine.“ Orava Kultuur MTÜ

Investeeringu sisu: 

Põranda kangastelgede, riiulite, laudade, toolide, köögitarvikute, ravivõimlemise tarvikute ja muusikakeskuse soetus. 

Orava kogukonnas on senini puudu eakatel võimalus osaleda eakohastes vabaaja- ja tervist edendavates tegevustes ühiselt, sest puuduvad vajalikud vahendid. Suur osakaal on kogukonnas ka puudega inimestel, kes vajaksid samuti igapäevaselt kooskäimise võimalust ning seeläbi saaksid tegeleda jõukohaste tervist edendavate ning klubiliste tegevustega. Puudu on ka võimalus tegeleda traditsioonilise käsitööga, kangakudumisega

Projekti elluviimine aitab muuta eakate igapäevaelu sisukamaks, ka on võimalus tegeleda ravivõimlemisega. Tegevuste tulemusena edendatakse tervislikke eluviise ja traditsioonilist käsitööd ning selle tulemusena paraneb väärikas eas ja puudega inimeste elukvaliteet. Luuakse võimalus, mis motiveerib enese parema heaolu nimel kaasa lööma päevakeskuse tegevustes ühiselt. Projekti tulemusena on kaasatud enamik kogukonna sihtgrupist ja loodud võimalused enesearenduseks ja tervise väärtustamiseks.

Toetus: 8 999,10 eurot