"Obinitsa küla elukeskkonna parendamine", Setomaa Vallavalitsus

Investeeringu sisu:

Obinitsa pargialale mänguväljaku rajamine, Obinitsa külla sissesõidu tee äärde soome-ugri kultuurile omaste motiividega külatähiste paigaldamine.

Projektiga muutus Obinitsa küla elukeskkond atraktiivsemaks. Lapsed said endale atraktiivse mänguväljaku ja Obinitsa sissesõidud seto mustritega ilmastikukindlad tähised.

Toetuse summa: 9 955,20 eurot

www.setomaa.kovtp.ee

Facebook: Setomaa vald