"Noorte tehnikaringile treilerhaagise soetamine". Rõuge Vallavalitsus

Investeeringu sisu:  

järelveetava treilerhaagise soetamine sõiduauto transportimiseks.

Tegevuse tulemusena on noorte tehnikaringil treiler, millega transportida sportautot võistlustele ja treeningutele, haagis on kasutuses iganädalaselt ning tulemused tänu tihedatele treeningutele paranenud. Piiriveere Liider arengustrateegia eesmärkidest parandas projekt elanikkonna elukvaliteeti tänu huvitegevusele ja teenuste kättesaadavusele. Haagise olemasolu lihtsustab tehnikaringi tegevusi ning tagab parema liikumise võistlustele ja treeningutele.

Toetuse summa: 3 240 eurot

ww.rouge.kovtp.ee

Facebook: Misso tehnikaring