NG kogukondade tugevdamine, turismi edendamine (2018-2021)

Partnerid
Piiriveere Liider, Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Causeway Coast and Glens (Põhja-Iirimaa), LEADER Sepra (Soome).

Projekti peamine eesmärk on  tugevdada kohalikke kogukondi ja edendada turismi National Geopgraphic`u Kollaste raamide piirkonnas.

Tegevused

 • Artiklid National Geographicu ajakirjades (Eesti, Suurbritannia, Soome, Tšehhi).
 • Ristturundus (partnerite erinevad kanalid, sh kodulehed, FB, sisuloome ja tõlked).
 • Kogemuste vahetamine ja õppereisid piirkonna võrgustikule, marsruutide testimised, meeskonna koosolekud.
 • Rahvusvaheline foto- ja videokonkurss, täiendavad foto ja videomaterjalid.
 • Koolitusprogramm Lõuna-Eesti turismiettevõtjatele.

Rahvusvahelise koostööprojekti mõju

 • Piirkonna tugevam identiteet ja ühised väärtused.
 • Rohkem innovaatilisi ja jätkusuutlikud lahendused ja tugevamad koostöövõrgustikud.
 • Sise- ja väliskülastajate arvu kasv.
 • Majandusliku heaolu kasv tänu investeeringutele.
 • Kogukondade ja ettevõtjate kaasamine piirkonna arendustegevusse.

Otsesed kasusaajad

Projekti peamisteks kasusaajateks on kollaste raamide piirkondade kohalikud kogukonnad ja samuti piirkonna külastajad. Teisteks kasusaajateks on kohalikud ettevõtted (suurenenud külastajate arv, käive, teenuste pakkumine), kohalikud omavalitused (tõuseb piirkonna atraktiivsus, kohalike elanike tugevam identiteet, kohaliku loodus- ja kultuuripärandi tutvustamine), kohalikud elanikud (tugevam identiteet ja rahvuspärandi tunnetus, paranenud elukeskkond, külastajate arvu suurenemisest tingitud ettevõtlusvõimaluste kasv).

Projekti tulemused

 • Piirkonda lisandunud atraktiivne vaatamisväärsus ja paranenud elukeskkond kohalikele elanikele, turistidele ja kohalikule kogukonnale.
 • Innovaatilised ja põnevad marsruudid seni „peidetud pärlitega“ nii kohalikele elanikele kui piirkonna külastajatele.
 • Meeldejäävad elamused piirkonna külastajatele ja kohalikele elanikele.
 • Maapiirkondade suurenenud külastatavus, sihtkohtade suurenenud atraktiivsus.
 • Kohalike ettevõtete suurenenud müük ja tuntus.

Projekti veebileht: www.visitsouthestonia.com

KOLLASTE AKENDE KAART

Facebook: Kollased aknad

Instagram: kollaneaken

Artiklid:

Lõuna-Eesti piirkonna uus ühine veebikodu tutvustab paigaga seotud lugusid

Haudamäe puhkemaja - loodussõbra paradiis

Puhas loodus, Lõuna-Eesti rikkus

Iseolemisest, lõunaeestlase pilguga

Inspiratsioonist, lõunaeestlase pilguga

Identiteedist, lõunaeestlase pilguga