"Musikaalne Meremäe". Seto Infoselts MTÜ

Investeeringu sisu:
Bändidele helitehnikakomplekti soetamine: mikrofonid (häälele, trummidele, kitarridele), kõlarid, mikseripult, kaabeldused, statiivid, trummikomplekt, monitorid.

Projekti eesmärgiks on pakkuda täiendavaid ja häid võimalusi huvitegevuseks ja eneseteostuseks kohalikele ansamblitele, mille muusika suures osas tugineb kohalikule kultuurile ja pärimusele. Toimivate heatasemeliste ansamblite olemasolu lisab atraktiivsust elukeskkonnale ning hoiab ja arendab pärimuskultuuri. Lõppeesmärgina aitab pidurdada elanike vähenemise tendentsi piirkonnas.

Meremäe vallas tegutseb praegusel hetkel kolm vokaalinstrumentaalansamblit: SMS Tuhkwizza – kes esitab ainult setokeelset omaloomingut ja seto rahvalaulude töötlusi, ansamblis 5 liiget. Bänd on esinenud juba mitmel festivalil. Kärt Kooseri bänd – ansamblis on 3 liiget ja esitatakse setokeelset omaloomingut. Peetri bänd – ansamblis on 2 liiget ja esitatakse Peeter Pai loomingut. Ansamblid on tegutsenud valdavalt oma muusikariistadega ning kasutanud Meremäe Kultuuriühingu helitehnikat. Kuna kõik ansamblid kasutavad elekrilisi muusikainstrumente, siis on tänaseks hetkeks ansamblite arengule ja esinemisvõimaluste laiendamisele puudulik ja amortiseerunud helitehnika ning trummikomplekt. Ansamblite tegevuse jätkamise ja arengu seisukohalt ongi kõige kriitilisemaks puuduseks kvaliteetse helitehnika puudumine.

Projekti raames soetatav helitehnika võimaldab kolmel Meremäe valla ansamblil edasi tegutseda ja areneda ning motiveerib ansamblite liikmeid Meremäe vallas edasi tegutsema.

Seega on käesoleva projekti eesmärgiks pakkuda täiendavaid ja häid võimalusi huvitegevuseks ja eneseteostuseks kolmele ansamblile, mille muusika suures osas tugineb kohalikule kultuurile ja pärimusele. Lisaks sellele lisab toimivate heatasemeliste ansamblite olemasolu atraktiivsust elukeskkonnale ning hoiab ja arendab pärimuskultuuri. Mis lõppeesmärgina aitab pidurdada elanike vähenemise tendentsi piirkonnas. Seto Infoselts annab helitehnika bändidele kasutamiseks tasuta.

Toetuse summa: 6 253,29 eurot

www.seto.ee

Facebook: Seto Infoselts