"Misso vabatahtlike depoohoone juurde rajatav autopesuplats koos sadevee kanalisatsiooniga", Misso Vabatahtlikud MTÜ

Investeeringu sisu:  

Misso vabatahtlike depoohoone juurde autopesuplatsi rajamine koos sadevee ja kanalisatsiooniga.

Projekti tulemusena oleks Misso piirkonnas olemas nõuetele vastav autopesula, mis on täiesti uudne kogu piirkonnas. Tekib võimalus pesta autosid ja tehnikat keskkonnasäästlikult, kuna pesuvee äravoolul on planeeritud liiva ja mudafilter ning pesuvesi voolaks Misso aleviku reoveepuhastisse. Pesula loomine annab lisandväärtuse uue Misso vabatahtlike depoo toimimisele ning tehnikaringi tegevustele.

Toetuse summa: 9 892,59 eurot