"Misso endise koolihoone asukoha ümberkujundamine kogukonna välialaks" Rõuge Vallavalitsus

Projekti eesmärk on muuta Misso keskuse elukeskkonda atraktiivsemaks nii noortele kui täiskasvanutele.

  • Rajatakse uudne ja mitmetahuline vaba aja veetmise paik, mis muuhulgas pakub elanikkonnale koostöövõimalusi ühisürituste korraldamiseks, võimaldab ligipääsu nii ajaloolisele kui  tänapäevasele informatsioonile ning parandab aleviku välisilmet.
  • Objektil eksponeeritakse Misso piirkonna hariduselu, ajalugu, kultuuri ja looduslikke väärtusi uudsel ja atraktiivsel moel, luues sidet erinevate põlvkondade huvide vahel.

Projekti tulemusena viiakse ellu kohaliku kogukonna algatusel tekkinud idee, säilitada Misso vana koolihoone alune pind ning luua uudne ja atraktiivne väliala, kus korraldada üritusi ning veeta vaba aega. 

Toetuse summa: 18 664.65 eurot