"Mänguväljaku rajamine Nedsaja külaplatsile", Nedsaja Küla Selts MTÜ

Investeeringu sisu:  

Mänguväljaku eelprojekti koostamine, mänguväljaku rajamine.

Mänguväljaku rajamisega tekib Nedsaja küla piirkonnas uus aktiivse tegevuse võimalus erinevas vanuses lastele kodu lähedal, mis omakorda tõstab piirkonna atraktiivsust elukeskkonnana. Kohaliku omavalitsuse ja küla lapsesõbralik suhtumine on noorte ja lastega perede jaoks oluline argument elukoha valikul – seega aitab projekt kaasa ka PVL strateegiga põhieesmärgile pidurdada elanike väljarändamise tendentsi, soodustades noorte elama asumist ja/või elama jäämist Nedsaja küla piirkonda. Lisandväärtusena tõstab mänguväljaku rajamine Nedsaja külaplatsi atraktiivsust ürituste korraldamise kohana ja platsi väljarentimisel.

Toetuse summa: 9 903,60 eurot

www.nedsaja.ee

Videolugu