"Külmkamber". MTÜ Ruusa Jahiselts

Investeeringu sisu:  

Elektrilise tali kinnitamine hoonekonstruktsioonile, külmkambri (seinad, põrand, lagi, uks) paigaldamine koos külmaseadmega.

Nõuetele vastava ulukite esmatöötlemise seadmete paigaldamine, mis võimaldab nõuetekohast jahisaaduste käitlust. Projekti tulemusena tõuseb MTÜ Ruusa Jahiselts tegevuste kvaliteet ja võimekus. Paranevad huvitegevuse ja eneseteostuse võimalused jahinduse alal. Tõuseb seltsi liikmete elukvaliteet.

Toetuse summa: 5 008,05 eurot