"Kodune Misso noorteklubi". Misso Avatud Noorteklubi MTÜ

Investeeringu sisu:  

noorteklubile elektroonika, köögisisustuse soetamine.

Kuna projekti käigus loodi Misso Avatud Noortekeskusesse köögi ja internetikasutamise võimalus ning selle tulemusena algatati erinevaid huviringe, aitas see kaasa tegevusgrupi strateegias välja toodud kohaliku elu elavdamisele, võimaluste mitmekesistamisele ning ühtlase elukvaliteedi tagamisele tegevuspiirkonnas.

Toetuse summa: 1 595,37 eurot

Facebook: Misso Avatud Noorteklubi

Taotleja lugu: Missomaa noorte tegemised