"Kiiking Piiriveere piirkonda". Vabadussport MTÜ

Investeeringu sisu:  

Kiikingu kiikede soetamine: kiikingu kiik 4-6 m, kiikingu kiik 6-8 m, lisa aisad 3-4 m, turvarihmad kiikuja sidumiseks, vajalikud tööriistad kiikede püstitamiseks.

Tänu kiikede soetamisele saab 2018. a kevadel alustada kiikingu spordiala tutvustamist Piiriveere piirkonnas ja Lõuna-Eestis, korraldada uuenduslikke üritusi. Pakutakse kohalikele elanikele uut vabaaja veetmis võimalusi. Lisaks soovitakse leida uusi inimesi, kes sooviks võtta osa kiikingu võistlustest ja liituda meie spordiklubiga.

Toetuse summa: 7 881,89 eurot

www.vabadussport.ee

Facebook: Vabadussport

Taotleja lugu: Värska noorte spordikirest kasvas välja igapäevatöö