PVL üldkoosolek

01.02.2018

kl 16:00

Koht: Räpina loomemaja

Head Piiriveere Liideri liikmed,

palun osaleda MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolekul 01. veebruaril, neljapäeval algusega kell 16.00 Räpina loomemaja saalis. Palun teatada osavõtust või mitteosalemisest e-postile: piiriveere@piiriveere.ee hiljemalt 29. jaanuariks.

Põhikirja muutmine vajab üle poolte liikmete kohalolekut, seega ootame enamuse liikmete osalust koosolekust. Kui Teil pole siiski võimalik koosolekust osa võtta, palume volitada kedagi ennast esindama (volitatud esindaja ei tohi osaleda ega hääletada kellegi teise liikme eest). Lisatud volituse vorm, mis palun edastada digitaalselt allkirjastatult 29. jaan piiriveere@piiriveere.ee või paberkandjal allkirjastatult büroosse või võtta kaasa esindaja poolt koosolekule.

Päevakava:
1. Põhikirja muutmine
2. 2018 a liikmemaksu muudatuse kinnitamine

Pärast üldkoosolekut orienteeruvalt algusega kell 16.30 olete oodatud samas toimuvale arengukoosolekule. Kava:
1. Pilguheit Piiriveere Liidri 2017.aastasse ja edasivaade käesolevasse aastasse. Teet Helm, juhatuse esimees
2. Debatt teemal Maaelu edendamise võimalused Piiriveere Liideri piirkonnas Lõuna-Eesti kontekstis. Urmas Klaas, Tartu linnapea ja Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise SA juhatuse esimees.
Võimalikud üllatused.


Lugupidamisega,
Teet Helm
Juhatuse esimees