"Käsitöötoa avamine ja sisustamine Leevaku külakeskuses Saori kangastelgedega", MTÜ Leevakk

Investeeringu sisu:  

Kangastelgede, käsitöötarvikute ning käsitöötoa sisustuse seotamine.

Oodatavad tulemused:

1.         Leevaku külakeskuses on avatud käsitöötuba, mis on sisustatud Saori kangastelgedega, töölaua ja vajalike käsitöö vahenditega (lõikamismatt, käärid jne).

2.         Käsitöötuba on võimalik kasutada tööpäeviti külakeskuse lahtioleku aegadel ja muidu kokkuleppel külakeskuse perenaisega (lisaks telgedel kudumisele võimalus kasutada õmblusmasinaid).

3.         Käsitöötoas toimuvad vähemalt korda nädalas juhendatud ringid/tegevused lastele.

4.         Eraldi sihtrühmana on käsitöötoa tegevusse kaasatud erivajadustega inimesed.

Pikaajalisemad tulemused, mis tulenevad lühiajalistest tulemustest:

5.         Laste ja noorte  huvi käelise tegevuse vastu on suurenenud, oskused on paranenud.

6.         Täiskasvanute oskused on paranenud, loodud pinnas käsitööalase ettevõtlusega tegelemiseks.

7.         Kogukonna liikumisega on liitunud uued inimesed, kes on selle tee leidnud tänu laste osalemisele huviringis.

Toetuse summa: 3 288,25 eurot

www.kylad.rapina.ee