"Käsitööliste ja teadusasutuste koostööprojekt - seto rahvarõivaraamatu käsikiri" Seto Käsitüü Kogo MTÜ (2016-2019)

Eesmärgid
Ühisprojekti otseseks eesmärgiks on viia kokku piirkonna käsitöölised ja teadlased-etnoloogid erinevatest teadusasutustest. Projekti tulemusena koondatakse ca 350 lehekülge seto rahvarõivaalast materjali (käsikiri).

Tegevussuunad
- Õppepäevade korraldamine. Toimub 30 õppepäeva, kus osalevad käsitöölised ja teadlased.
- Toimetus-kolleegiumi töö. Kokku 30 töökoosolekut.

Partnerid
Seto Käsitüü Kogo MTÜ
SA Seto Instituut