„Innovatiivsed vahendid tõstavad liikumisharrastuse aktiivsust“ Värska Orienteerumisklubi PEKO

Projekti eesmärgid:

1. Soetada vahendid laste ja noorte huvitegevuse mitmekesistamiseks

  • Värska OK Peko laste ja noorte treeningrühm keskendub nii orienteerumisjooksu, suusaorienteerumise kui rattaorienteerumise treeningutele. Selleks, et noortel oleks võimalik iga spordiala proovida ja harrastada, on oluline hankida treeningvahendeid, mida iga noor endale osta ei suuda: suuski, suusaorienteerumise kaardialuseid, pealampe öiseks orienteerumiseks. Projekti toel soetatud vahendite eest saavad võimaluse huvitegevuseks ka vähemkindlustatud perede lapsed.
  • Eestis ja mujal maailmas kasutatakse tihti elektroonilist puutevaba märkesüsteemi SI AIR ning selleks, et Värska OK Peko noortel oleks võimalus võistlustel osaleda, on igal noorel vaja SI AIR kiipi. Puutevaba märkesüsteemi treeningutel kasutamine on tõstab orienteerumise atraktiivsust noorte seas.

2. Ürituste paremaks korraldamiseks kaasaegsete ja innovatiivsete vahendite soetamine.

  • Hästi korraldatud üritused aitavad kaasa maapiirkonna elukvaliteedi parandamisele.
  • Värska OK Peko soovib innovaatiliste lahendustega kaasas käia ja tuua Eesti orienteerumisürituste korraldamisse uusi ideid välismaalt. Nii näiteks soovime soetada tahvelarvutid, mis hõlbustavad startides kohtunike tööd ning on abiks ka võistlejatele, kes näevad tahvlilt, millal on nende kord startida. Finišialas on oluline TV ekraani olemasolu, kust saab näidata otsepildis GPS jälgimist. Nii on orienteerumisürituste jälgimine põnev ning uuenduslik. 
  • Lisaks uuenduslikele lahendustele soovivad orienteerujad, et erinevate ürituste korraldamine oleks heal tasemel. Selleks on vaja muretseda vahendid, näiteks laservärviprinter, mille abil on võimalik võistluskeskustes operatiivselt korrektseid võistluskaarte printida; autasustamispoodium, mis tagab väärilise autasustamistseremoonia; telgid, laudade ja toolide komplekt ning finišiala vaiad, mis tõstavad võistluskeskuse väljanägemise kvaliteeti.

Värska OK Peko | Facebook

Värska OK Peko -

Toetuse summa 7 799.98 eurot