"Atraktiivsed puhke- ja huvitegevuse alad Meremäe ja Obinitsa külla", Setomaa Vallavalitsus

Investeeringu sisu:  

Pargipinkide (aluste rajamise, seljatugede kujundamisega), piknikulauakomplektide ja lauatenniselaua soetamine

 

Noortele piisava rakenduse leidmine, et peale õpinguid oleks põhjust tulla kodukohta tagasi. Noorema elanikkonna kaasamine kohaliku elu edendamise huvitegevuse arendamine aitab kaasa ka sellele.

Eesmärgid:

·         Luua noortele võimalused rohkemate ühisürituste korraldamiseks;

·         Luua noortele tingimused paremateks sportimisvõimalusteks;

·         Pakkuda eelkõige kohalikele noortele võimalusi huvitegevusega tegelemiseks.

Täidab Piiriveere Liideri strateegia üldeesmärki: peatada tegevuspiirkonnas elanike arvu vähenemine.

Toetuse summa: 9 128,49 eurot