"100 pesakasti EV 100 puhul Missomaale". Kagunurga Arendusklubi MTÜ

Investeeringu sisu:  

100 pesakasti soetamine ja paigaldamine Misso tervise- ja loodusõpperaja äärde ning selle vahetusse lähedusse: 88 pesakasti lindudele (14 erinevat tüüpi) ja 12 pesakasti nahkhiirtele (4 erinevat tüüpi).

Projekti elluviimisega tekkis piirkonda uus loodushuvilisi paeluv objekt, mis tekitab võimalusi loodushariduse taseme tõstmiseks, huviringide käivitamiseks, loodusturismi arendamiseks, paikkonna tuntuse tõstmiseks jne. Tegevustesse on kaasatud esmajärjekorras MTÜ Kagunurga Arendusklubi liikmed ja nende lähedased, samuti linnuhuvilised eesotsas Jaanus Tanilsooga. Projekti tulemusel loodu on pakkunud juba huvi paljudele loodushuvilistele ja fotograafidele, kes said juba 2018. aasta pesitsushooajal lindude tegevust jälgida.

Toetuse summa: 4 989,60 eurot

www.pullijarve.ee

Facebook: Pullijärve Puhkeküla