Piiriveere Liideri 2018. aasta taotlusvoorus said tegevusgrupi kinnituse veerandsada projektitaotlust

21.06.2018

13. juunil kogunes Piiriveere Liideri juhatus, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või kinnitamata jätta. Kuna rakenduskava meetmete eelarve oli piiratud, said esitatud 39 projektitaotlusest toetuse 25 taotlust kogusummas 296 073,52 eurot.

Loe edasi