"Värska ja Misso valla koostööprojekt uute elanike piirkonda kutsumiseks".

Tegevuse sisu:

„Tule maale“ portaalis sai tehtud vajalikke uuendusi ja arendusi. Valmisid Värska ja Misso valdadele mainefilmid. Mainefilmide produtsent ja stsenarist Andres Maimik (Värska) ja Edina Csüllog (Misso). 

Projekti elluviimisega on paranenud info kättesaadavus potentsiaalsetele uuselanikele ja ka kodukohta tagasitulijatele. Projekti vältel on liitunud Värska kogukonnaga 24 inimest ning Värska valla elanike arv püsib stabiilsena.

Värskasse elama mainefilm on näha järgmisel lingil: https://www.youtube.com/watch?v=4dUIhavFg74
Värskasse elama kodulehekülg on http://www.tulemaale.ee/kogukond/verska

Toetuse suurus: 7 026.01