Piiriveere piirkonna õpilasmalev otsib tööandjaid ja rühmajuhte

Piiriveere Liider MTÜ korraldab 12.-24. juulil Piiriveere piirkonna noortele õpilasmaleva.

 

Selleks, et Piiriveere piirkonna noored saaksid võimaluse oma tööalaseid oskusi ja teadmisi arendada, otsime hakkajaid tööandjaid, kes pakuksid neile perioodil 13.-17. juuli ja 20.-24. juuli tööd 1-10 tööpäevaks.

 

Malevas osaleb kokku 30 noort Räpina, Mikitamäe, Värska, Meremäe, Misso ja Orava piirkonnast. Võimalik on võtta noored tööle järgmiselt:
- 10 noort + 2 rühmajuhti 10 tööpäevaks.
- 5-10 noort + 1-2 rühmajuhti kasvõi ainult 1 tööpäevaks (mobiilne malevarühm).

 

Lisaks soovime võimalusel malevlaste majutust ja toitlustust (kulud katame projekti eelarve piires).

Tööle vormistab (sõlmib töölepingud, registreerib töötamise registris) ja töötasud maksab noortele ja rühmajuhtidele MTÜ Piiriveere Liider. Tööandjale esitame arve tegeliku teostatud tööaja ulatuses, maha arvestame alaealise töötaja 13-16-a toetuse summa osa (30% alaealise bruto töötasust).
Tööandjad tagavad noortele töö ja töövahendid (kindad, kaitseprillid, respiraatorid, kõplad jms), teostavad töö instruktaaži.
Igas päevas tehakse tööd 6 h. Töötasu arvestus toimub miinimum tunnihinna alusel 3,48 EUR/h.

Noorte eest vastutavad malevas rühmajuhid, kes teevad tööd koos noortega kaasa.

 

Piiriveere Liideri korraldab õpilasmaleva LEADER koostööprojekti raames. Meie piirkonna noored osalesid 2019. a sama koostööprojekti raames Valgamaa malevarühmades. Videot maleva tööandjate tagasisidega saab vaadata siit.

 

Missuguseid töid võib noortele pakkuda?
- Põllumajandustööd nt saagi koristus, aia- või põllukultuuride istutamine, rohimine, kastmine või muldamine, köögivilja puhastamine või müügiks ettevalmistamine.
- Kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd nt kauba lahti pakkimine või asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide või pakendite ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete pakkimine, reklaamnäidise või reklaamtrükiste jagamine.
- Toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd nt näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, ruumide koristamine.
- Käsitööesemete, nt suveniiride valmistamine või abistamine nende müümisel.
- Ravimtaimede kogumine, kuivatamine või pakkimine.
- Kontoritöö, sh töö kuvariga.
- Puhastus- või koristustööd.
- Haljastustööd.
- Muud kerged tööd, mis ei nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.
Keelatud tööd välja toodud siin.

 

Kui malevlased töötavad tööandja juures pikemalt (1-2 nädalat), siis on tööandjal otstarbekas pakkuda ka rühmajuhi teenust.

 

Selleks, et noored saaksid õpilasmalevas oma tööalaseid oskusi ja teadmisi arendada ning sisukalt töövälist vaba aega veeta, otsime 12.-24. juuliks maleva rühmajuhte.


Rühmajuhid peavad vastama laagrikasvataja kvalifikatsiooninõuetele, läbinud esmaabi koolituse viimase 3 aasta jooksul. Kui laagrikasvataja kutset pole, siis selle saab tehtud tänavu kevadel koostöös Valgamaa Tankla koolituskeskusega, e-koolituse läbimise eest tasub Piiriveere Liider.


Igas malevarühmas on 10 noort vanuses 14-19 aastat (kui kohti jagub, siis saaksid osaleda ka 13-aastased). Igas rühmas on 2 rühmajuhti, kes teevad koos noortega tööd, on noortele eeskujuks, sisustavad noorte vaba aega pärast tööd (vabaajajategevuste vahendid anname igale rühmale kaasa).

 

Rühmajuhile makstakse tasu noortega koos tehtud tööaja ulatuses (sama miinimum tunnihind, mis noortel ehk 3,48 eur/h bruto), lisaks saab rühmajuht ka rühmajuhi tasu (13 päeva palgafond kokku 325 eur), lisaks hüvitatakse sõidupäeviku alusel malevaga seotud sõidud. Projektist tasutakse ka toitlustus, majutus (rühmajuhid ööbivad samas kohas, kus noored).

 

Õpilasmalev kestab 13 päeva. Pühapäeval noored saabuvad malevakohta ning toimuvad tööohutusalased koolitused, tutvutakse malevareeglitega, seatakse end ööbimiskohas sisse. Lisaks tutvustakse omavahel, tehakse tegevuskava, arutatakse läbi rühmareeglid ning muu vajalik informatsioon. Malevas tehakse viis esimest päeva tööd, siis käiakse kaks päeva Piiriveere ja Valgamaa malevarühmade kokkutulekul Kuutsemäel, pärast mida tehakse veel viis päeva tööd.

 

Huvi korral võta ühendust:
helen@piiriveere.ee

5063956