"Piiriveere Liidri piirkonna rahvabändide aktiviseerimine“ Räpina Vallavalitsus (2019-2021)

Eesmärgid, tegevussuunad

Projekti eesmärgiks on Piiriveere Liidri piirkonna rahvabändide aktiviseerimine läbi erialaste teadmiste ja oskuste ning ettevõtlikkuse suurendamine, ühtlasi toetada piirkonna atraktiivsust. Projektiga on hõlmatud erinevad instrumendid ja muusikalised žanrid ning rahvabändid, üksikesinejad ja pillimehed läbi kogu elukaare Piiriveere Liidri piirkonna kõigist 6 vallast. Ühistegevustes on võimalik osaleda kõigil soovijatel, mis toetab kohalike külakogukondade elujõulisust, muutes piirkonda ligitõmbavamaks elukohana. Projekti ühistegevuste planeerimine ja elluviimine viib edasi mõlema organisatsiooni mitmekülgset arengut ning mitmekesistab koostööd.

Tulemused:

Projekti tegevuste (kogemuskohtumiste, loengute) tulemusel saavad projektis 70 osalejat uusi teadmisi ja oskusi ning uudse lähenemisviisi näha ennast kui iseenda võimalikku tööandjat. Loodav kontaktide nimekiri, mis sisaldab enamuse Piiriveere Liidri piirkonnas tegutsevaid rahvabände, pillimehi ja üksikesinejaid, annab võimaluse osalejatel ennast avalikult reklaamida, leida koostööpartnereid, pakkuda oma esinemisi aga ka teistel hõlpsamalt asjakohast infot leida. Selline kaardistatud ühine platvorm bändide tellimiseks aitab kaasa Piiriveere Liidri piirkonna tuntusele ja mainekujundusele. Ühistegevused annavad osalejatele võimaluse tutvustada omaloomingut laiemale avalikkusele ning luua koostöövõrgustikke. Lisaks ühistegevused tugevdavad külakogukondade kaasatust, tõuseb teadlikkus atraktiivsest elukeskkonnast. Ühislaulmistest ja hea kodu päeva muusikalisest kontserdist ootame osa võtma kuni 300 inimest erinevatest Piiriveere Liidri piirkonna küladest. Projekti ühistegevuste elluviimine suurendab mõlema organisatsiooni võimekust, tugevdab koostööd edasiste ühisürituste planeerimisel ning tutvustab laiemalt kohalikku külaelu ja kultuuri.

Partnerid

Räpina Vallavalitsus

Orava MTÜ