"Laiuse koolitushoone lisarajatiste rajamine ja infrastruktuuri renoveerimine". Gaia Consilium OÜ

Tegevuse sisu:

Sissesõidutee rekonstrueerimine ja parkla ehitamine, teisaldatavate tualettide ja duši rajamine, majutushoone projekteerimine.

Projekti eesmärgina käivitati edukas, uuenduslik ja koostöömeelne ettevõtmine, mis kaasab piirkonna teenusepakkujaid ning toob piirkonda nn värsket verd ja uut hingamist, mille mõju ulatub ettevõttest kaugemale. Tänaseks on juba loodetavat keskust külastanud terve rida Tallinnas ja Tartus resideeruvaid inimesi, kes on osa saanud ka muudest piirkonnas pakutavatest turismi- ja kaubandusteenustest ja võimalustest. Toimunud on rida sündmusi ja võib tõdeda, et ettevõtmine on käivitunud.

Laiuse koolitushoone kaubamärgiks saab olema Hundiallika. 

galerii/

Toetuse suurus: 8 324.40 eurot