"Kaamera! Heli! Valgus! VÕTE!" Orava Noorteklubi Tegijad MTÜ

Tegevuse sisu: 

Filmiringi läbiviimine: ring toimus Oraval 2 kord kuus (märksõnad: kohalikku pärimus ja selle uurimine, mis on filmiteemaks,stsenaarium, stsenaristi töö, režii, režissööri töö,intervjueerimise õpe ja harjutamine, monteerimine, kaamera käsitlus, helisalvestus, heli ja pildi salvestamine ja montaaž programmis, filmimise ettevalmistus ja filmimine objektil, töö materjaliga); DVD-de mastering (filmide kokkupanemine dvd-le, dvd valmistegemine, helipuhastus, lisamontaaz, dokumentaalfilmidele subtiitrite paigaldamine, DVD ja posteri disain, kaante ja posteri printimine.

Projekti käigus osteti filmiringi läbiviimiseks ja edaspidiseks kasutamiseks Orava Avatud Noortekeskusesse videokaamera, väline kõvaketas, salvestaja mikrofon. 

Toetuse summa: 4 660.65 eurot